Studiebureau Forté

Stabiliteit / Technieken

Stabiliteit
Studiebureau Forté beschikt over een ervaren team met 4 projectingenieurs om uw stabiliteitsstudies groot en klein te behartigen. Van bij het begin wordt uw project toegewezen aan één van de projectingenieurs die instaat voor de volledige uitwerking en opvolging van uw project. Zo krijgt u één aanspreekpunt, van de eerste besprekingen tot en met de werfopvolging, om uw project in goede banen te leiden.

Heldere aanpak van uw project
Om tot een goed eindresultaat te komen werken wij volgens een vast stramien:

 • Aan de hand van de architectuurplannen bekijken wij hoe uw project structureel best aangepakt wordt. Hiervan worden de nodige schetsen gemaakt met aanduiding van de belangrijkste structuurelementen.
 • Vervolgens bekijken we het voorstel met de verschillende bouwpartners om te komen tot een architecturaal en economisch verantwoorde oplossing
 • Van zodra de structuur vastligt begint de uitwerking van de wapenings- en bekistingsplannen
 • Duidelijk leesbare en overzichtelijke plannen dragen bij tot een lage foutenmarge op de werf

Aanpak op maat
Afhankelijk van uw wensen leveren wij u een aangepaste studie en opvolging voor uw project.

Verschillende materialen
Wij kunnen de nodige berekeningen uitvoeren voor al uw type van projecten. Of het nu gaat om een staalstructuur voor een industriehal, een betonnen structuur voor een appartementsgebouw of een houtskeletbouw, bij ons kan u steeds terecht.

Technieken

ALGEMEEN
De studieopdracht technieken betreft de studie en de opvolging van de volledige technische uitrusting
van de op te richten of de te renoveren gebouwen. Hierin is comfort, onderhoudsgemak en energieverbruik van groot belang. De studie hangt nauw samen met de andere studies binnen het bouwteam zoals de architectuur en de stabiliteit van het gebouw.

Belangrijk is het om de technische voorzieningen van bij het schets – en voorontwerp in het bouwproces te integreren, hierdoor is een eenvoudig verloop en inplanting van de technische voorzieningen mogelijk, waardoor een eenvoudige budgetvriendelijke installatie kan bekomen worden. De esthetische keuze van materialen, elementen en hun inplanting is steeds in samenspraak met de architect opdat de technische installaties ook kaderen in de architectuur van het gebouw.

De keuze van de technische oplossingen wordt afgestemd op de wensen van de gebruikers en dit binnen de budgettaire mogelijkheden, afgestemd op de gebouwen en volgens de geldende normeringen inzake veiligheid, milieu, duurzaamheid, comfort, … De integratie van innovatieve en duurzame technieken met oog op een degelijk ontwerp en een minimale onderhoudslast.

WERKWIJZE
Onze werkwijze is afhankelijk van de omvang van het project en de wensen van de bouwheer. Vb.

Voorstudie

 • Besprekingen bouwteam: bouwheer /architect /ingenieur /EPB verslaggever /veiligheidscoördinator
 • Opmeting van de bestaande toestand
 • Eerste advies i.v.m. technische voorzieningen
 • Eerste advies i.v.m. noodzakelijke bouwkundige ingrepen

Voorontwerp

 • Besprekingen bouwteam
 • Besprekingen andere betrokken partijen: brandweer / nutsmaatschappijen / gemeente / …
 • Beknopte beschrijving van de installatie en de integratie ervan in het ontwerp
 • Eerste berekening/ dimensionering
 • Opstellen van ontwerptekeningen
 • Opstellen van eerste raming van de werken

Aanbestedingsdossier

 • Besprekingen bouwteam
 • Berekeningen en dimensionering van:
  • Sanitair (leidingen, …)
  • Verwarming (stookplaats, radiatoren, leidingen, …)
  • Ventilatie (luchtgroepen, kanalen, roosters, ..)
  • Elektriciteit (verdeelborden, kabels, verlichting, branddetectie…)
 • Technische schema’s van de installatie/ aanbestedingsplannen
 • Opstellen van het lastenboek / meetstaat
 • Opstellen raming van de werken
 • Opstellen van offerteformulier voor de aannemer – inschrijver

Aanbesteding

 • Aanleveren aanbestedingsdossier voor prijsaanvraag of publicatie door de architect
 • Nazicht van de inschrijvingen wat het gedeelte technieken betreft met advies van toewijzing.

Werfopvolging

 • De werfopvolging gebeurd door de architect. De ingenieur zal de architect met advies bijstaan en op afroep van de architect / bouwheer aanwezig zijn tijdens de uitvoering van de technieken (HVAC, sanitair en elektriciteit).
 • Minimaal zal de ingenieur aanwezig zijn op de startvergadering met de techniekers ter bespreking van de uitvoeringsplannen en de materialen, voor aanvang van pleister- en chapewerken ter controle van de werken en voor aanvang van de afwerkingsfase.
 • De ingenieur maakt van zijn bezoeken een verslag ter aanvulling van het verslag van de architect.

Opleveringen

 • Controlerondgang van de uitgevoerde werken als voorbereiding op de voorlopige oplevering.
 • Nazicht As-built dossier
 • Bijstand verlenen aan de opdrachtgevers tijdens de voorlopige oplevering.
 • Bijstand verlenen aan de opdrachtgevers tijdens de definitieve oplevering.